• Transparant, Persoonlijk en Duidelijk.
  • Ruim 15 jaar ervaring in het Midden en Kleinbedrijf.
  • Geen onnodige kosten.

Bedrijfsfilosofie

Voor ons is duidelijkheid erg belangrijk. Kernzaken, daar draait het om! Winst is het oogmerk, zowel in tijd als in geld! De boekhouding kan helder opgezet worden en een eenvoudig te lezen hulpmiddel worden in plaats van een stroom cijfers. Alle overbodige informatie - waar u anders wel voor moet betalen, maar die niemand leest en fiscaal niet nodig is - laten we achterwege. We bekijken uw administratie en zoeken waar meer winst gemaakt kan worden, door bepaalde zaken anders aan te pakken.

De boekhouding wordt opgestart aan de hand van uw wensen als klant. Het wordt een doorzichtig en gemakkelijk te lezen instrument, zodat u altijd over die informatie kunt beschikken die noodzakelijk is om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst van uw bedrijf.

We zorgen voor een inzichtelijke:

debiteuren- en crediteurenbewaking;
afdracht BTW en loonheffing;
omzet en kostenbewaking;
liquiditeits- en solvabiliteitsbewaking;
prognoses ten aanzien van de toekomst.

We gaan graag op een persoonlijke manier met elke klant om. U bent geen nummer, maar een naam. Het liefst een voornaam!